0
0

+ วิธีใช้

1. ส่วนการใชระบบถอนอัตโนมัติ

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.1 ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.2

ในกรณีที่ท่านสมาชิกยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาทำการเข้าสู่ระบบก่อน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.3

ในกรณีที่ท่านสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว ถ้าหากท่านสมาชิกยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือติดต่อ 082-8899-890 ถึง 3 / 088-123-4501 ถึง 5

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.4

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะพบฟอร์มให้ท่านสมาชิกถอนเงินอัตโนมัติ **ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและตรงตามความเป็นจริง

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.5

ระบบถอนอัตโนมัติกำลังดำเนินงาน เมื่อสถานะครบ 100% ท่านสมาชิกจะรับเงินเต็มจำนวนตามที่ท่านแจ้งถอนระบบถอนอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยภายใน 3 นาที หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ รับเฉพาะผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.6

2. ส่วนการใช้ระบบฝากอัตโนมัติ

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.1 ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.2

ในกรณีที่ท่านสมาชิกยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาทำการเข้าสู่ระบบก่อน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.3

ในกรณีที่ท่านสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว ถ้าหากท่านสมาชิกยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รับเฉพาะผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.4

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะพบฟอร์มให้ท่านสมาชิกฝากเงินอัตโนมัติ **ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและตรงตามความเป็นจริง

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.5

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง คลิก Confirm

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.6

ระบบฝากอัตโนมัติกำลังดำเนินงาน เมื่อสถานะครบ 100% ระบบได้ฝากเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบฝากอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยภายใน 3 นาที หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ รับเฉพาะผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 2.7